Tarieven

Intakegesprek is gratis  

Opstellen handelingsplan  € 60,- 
Hieronder valt het afnemen van toetsen, het uitwerken van de gegevens, het handelingsplan schrijven en bespreken met ouders.      

Remedial teaching € 60,- 
In dit uur werk ik 45 min. met uw kind. De overige 15 min. gebruik ik om de behandeling te evalueren en ter voorbereiding voor de volgende keer.    

Tussentijdse evaluatie  € 30,- 
Op aanvraag kunnen ouders een tussentijds gesprek aanvragen over de vorderingen en voortgang van de behandeling. Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij een gesprek op school. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten en is exclusief reiskosten (€ 0,37 p/km)      

Diagnostisch onderzoek € 275,- 
Bij een diagnostisch onderzoek wordt een diagnostische toets afgenomen om het niveau, leer- en denkwijze van uw kind inzichtelijk te maken. De uitkomsten worden verwerkt in een onderzoeksverslag.   

Eindevaluatie  € 60,- 
Na de afgesproken begeleidingsperiode schrijf ik een evaluatieverslag.       

Bij verhindering en/of ziekte 
48 uur van tevoren afzeggen, anders ben ik genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.

De tarieven voor onderzoek en begeleiding zijn BTW vrij.

Voor verdere info of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met:

Heidi Oldenkamp
Prof. Struijckenlaan 38
3741 EZ Baarn
06- 37 20 10 76
RT-Bureau@outlook.com

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers