Taalbad

Taalbad is speciaal opgezet voor leerlingen die moeite hebben met vloeiend of begrijpend lezen. Want moeite met leren lezen kan de schoolprestaties ernstig belemmeren. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk lees- en/of spellingsproblemen te ontdekken en te begeleiden. 

Moeilijke start in groep 3 
Bij een leerling die moeite heeft met lezen en spellen hoeft er geen sprake te zijn van dyslexie. Toch zijn dat wel vaak de eerste signalen die door ouders en school worden opgemerkt en die mogelijk de aanwezigheid van dyslexie verraden. Dit gebeurt veelal in groep 3. Soms blijkt al na een paar weken dat een kind de groep niet kan bijbenen. Het enthousiasme waarmee het aanvankelijk de klas in huppelde verandert dan in tegenzin. 

Doelgroep 
Taalbad richt zich op basisschoolleerlingen waarbij het leespoces op school niet volgens verwachting verloopt. Leerlingen die moeite hebben met leren lezen en spellen hebben extra oefening nodig! Taalbad geeft leerlingen in een vroeg stadium gerichte aanpak en ondersteuning bij het leren lezen en spellen. Het in een vroeg stadium starten met gerichte aanpak, geeft een grote kans op succes. 

Motivatie en succeservaringen 
Bij de specifieke instructie en begeleiding om beter te leren lezen en spellen, is er volop aandacht voor de sociaal emotionele kant. Na een diagnostisch gesprek wordt er in samenspraak met de leerling een plan van plan van aanpak opgesteld, waarbij leesmotivatie en succeservaringen centraal staan. Door de individuele aandacht en het gebruik maken van de interesses van de leerling, neemt het zelfvertrouwen toe en boek hij/zij vooruitgang. RT-Bureau gebruikt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie als leidraad voor de begeleiding voor deze leerlingen.

Weetje 
Wist u dat goed kunnen lezen en spellen een voorwaarde is voor succesvol leren?

Begrijpend lezen 
In groep 3 leren de leerlingen woordjes lezen en al snel volgen er ook korte zinnen. Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt de focus steeds meer gelegd op het echt leren begrijpen van de tekst. Begrijpend lezen is een denkproces. Het gaat niet alleen om het technisch lezen, maar ook het denken over wat is gelezen en het leggen van relaties. Om te lezen met begrip is kennis, woordenschat en het aanleren van leesstrategie├źn van belang. Begrijpend lezen speelt ook een belangrijke rol bij vakken als rekenen (verhaaltjessommen) en wereldorientatie. RT-Bureau biedt leerlingen gerichte ondersteuning om te komen tot meer leesbegrip.

Dyslexie 
Als een leerling ondanks gerichte oefening en begeleiding niet voldoende vooruitgaat met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Kinderen met dyslexie hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met het foutloos en vlot leren lezen en spellen.

Voor verdere info of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met:

Heidi Oldenkamp
Prof. Struijckenlaan 38
3741 EZ Baarn
06- 37 20 10 76
RT-Bureau@outlook.com

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers