Omgeving Baarn, Soest, Amersfoort, Hilversum & Eemnes. 

RT-Bureau Baarn

Welkom op de site van RT-Bureau. U vindt hier uitleg over wat remedial teaching inhoudt, welke leerlingen gebaad zijn bij professionele hulp en hoe het RT-Bureau te werk gaat.  Remedial Teaching  (RT) betekent letterlijk “herstellend lesgeven” en wil zeggen dat er specifieke hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactisch) hulp nodig hebben.    

Gaat het leren niet vanzelf? Het leren op de basisschool gaat soms niet vanzelf en dan kan het zelfvertrouwen afnemen. De leerling wordt onzeker, gaat daardoor mogelijk nog meer foutjes maken en raakt steeds verder achterop ten opzichte van zijn of haar klasgenootjes. Deze leerling krijgt in de klas verlengde instructie van de leerkracht en ondersteuning van de onderwijsassistent. Helaas blijkt in de praktijk dat individuele ondersteuning vaak lastig uitvoerbaar is. Grote klassen, andere leerlingen die extra aandacht nodig hebben of de expertise in de school ontbreekt.

RT-Bureau levert maatwerk, doordat wij werken met ervaren specialisten. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften op gebied van leren, krijgen passende begeleiding aangeboden. Samen met de leerling wordt er een plan van aanpak gemaakt, waarbij uitgegaan wordt van zijn of haar mogelijkheden en potenties.   

De kracht van het RT-Bureau is om de leerling die achteropgeraakt is, een kortdurende ondersteuning aan te bieden. Zo wordt voorkomen dat de achterstand toeneemt. Want hoe eerder adequate hulp geboden wordt, des te sneller deze leerling weer aan kan sluiten bij het niveau van de groep. Er is tijdens de begeleiding veel aandacht voor spelenderwijs leren en het bevorderen van zelfvertrouwen.   

RT-Bureau is gevestigd in Baarn. In samenspraak met school kan de remedial teaching op de school gegeven worden. De begeleiding van de leerling is in nauwe samenspraak met school, ouders en leerling. Scholen in de omgeving van Baarn (Soest, Amersfoort, Hilversum & Eemnes) komen hiervoor in aanmerking.  De remedial teaching kan ook na schooltijd worden aangeboden, dit kan zowel bij de leerling thuis als in de praktijkruimte in Baarn gegeven worden. Op dit moment wordt er voor remedial teaching na schooltijd gewerkt met een wachtlijst.  

Doelstellingen

  • Betekenisvol

  • Intrinsieke motivatie

  • Doelgericht en in verbinding

  • Zelfvertrouwen

  • Plezier en ontspannen

  • Vlug op niveau terug

Even voorstellen, mijn naam is Heidi Oldenkamp en eigenaar van RT-Bureau.  Ruim dertig jaar ben ik werkzaam in het onderwijs en zo’n tien jaar ben ik werk ik als Remedial Teacher. Ik ben afgestudeerd bij het Seminarium voor Orthopedagogiek als Master Specialist Leren en ervaren in het geven van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op gebied van leren lezen en rekenen. Tijdens de interventies maak ik gebruik van gestructureerde materialen en de rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit (MSV). Het materiaal leent zich uitstekend voor interventies bij zwakke rekenaars! In 2013 heb ik onderzoek gedaan naar welke rol de methode ‘Met Sprongen Vooruit’ kan spelen bij het verbeteren van de rekenvaardigheid. Het onderzoek laat zien dat zwakke rekenaars in een korte periode met sprongen vooruit kunnen gaan. U kunt de onderzoeksresultaten nalezen in het Masterstuk . Als remedial teacher ben ik me blijven ontwikkelen in het vroegtijdig signaleren en behandelen van rekenproblemen bij leerlingen in het speciaal- en regulier onderwijs. Ik heb hiervoor diverse scholing en cursussen gevolgd. Inmiddels ben ik gediplomeerd Dyscalculie Specialist en werkzaam als behandelaar ERWD bij diverse scholen. Als behandelaar ERWD onderzoek ik waar de hiaten zitten in het rekenontwikkeling en behandel ik leerlingen met (ernstige) reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie.

Voor verdere info of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met:

Heidi Oldenkamp
Prof. Struijckenlaan 38
3741 EZ Baarn
06- 37 20 10 76
RT-Bureau@outlook.com

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers